Shi De Feng


Since the age of four Shi De Feng had been practicing traditional Shaolin Kung Fu and Qi Gong at the Shaolin Monastery for years. He was instructed by his adept master Wang Fu Qing and other very trustworthy Kung Fu masters as Shi De Chan and Shi Su Xi (see family tree).

Name:

Buddhism name:

Born:

Place of birth:

His master:

Follower:

Li Xian Feng

Shi De Feng

16. December 1973 (Nongli)

Shaolin County Tagou

Wang Fu Qing & Wang Zong Ren

Roger Stutz (Shi Xing Long)